Использование нейромаркетинга для исследования реклам

Neuromarketing, jako nowe podejście do zwiększenia konwersacji z klientem
Na dzień dzisiejszy, nasz świadomy rozsądek to tylko szczyt góry lodowej i stanowi tylko 5% wszystkich naszych możliwości . Neuromarketing jest na „styku” psychologii, medycyny i digital marketingu.
Neuromarketing i digital marketing
Współczesny rynek światowy staje się coraz bardziej zależny od informacyjnych technologii i zadaniem wszystkich, którzy w ten czy inny sposób są zainteresowani sprzedażą, jest zrozumieć, jak kreuje się proces komunikacji w nowym społeczeństwie, które też śmiało można nazwać informacyjnym. Na miejsce zwykłej koncepcji marketingu (towarowej) przyszła nowa – komunikacyjna. Stanowi ona, że marketingową decyzję trzeba analizować z punktu widzenia tego, jaka będzie komunikacja z konsumentem.
I właśnie dlatego, Neuromarketing daje możliwość zrozumieć, jak człowiek podejmuje decyzję o kupnie. Przy tym dane będą najobiektywniejsze, ponieważ badamy nieświadome reakcje. A Digital marketing we współczesnym życiu stanowi idealne narzędzie. Właśnie środki cyfrowego marketingu dostarczają nam to, co chcemy powiedzieć konsumentowi. Bardzo cenne jest, że za pomocą takiego rodzaju konwersacji można domagać się minimalnej zmiany początkowej wiadomości.
Adaptowanie Neuromarketingu do sprzedaży w Internecie
Mimo tego, że o Neuromarketingu i jego efektywności, mówi się bardzo dużo, jego wprowadzenie do procesu sprzedaży on-line jest bardzo problematyczne, ponieważ zamiast działać na słuch, węch i dotyk, odbywa się działanie na wizualne postrzeganie. W Internecie efektywną pracę można prowadzić tylko ze wzrokowymi i audialnymi kanałami.
Trzeba więc dołożyć, do firmowego arsenału, jak najwięcej środków współdziałania z klientami, na tym samym poziomie. Poza tym, bardzo ważne jest nadawanie stronie internetowej wymiaru interaktywnego. W tym obszarze, nie może obejść się bez materiałów wideo, informacji o akcjach, nowościach, liczników czasu, formularzy zbioru kontaktów.